lofi.cafe la millor música de fons per treballar, llegir…

Comparteixo un enllaç, bàsicament per no perdre’l, però per què m’ha sorprès:

a) El domini… https://www.lofi.cafe, Música Lo-Fi, és com s’anomena a música potser tipus jazz suau, ambiental, de fons… no és música relaxant, però ho sembla. I .cafe, després d’uns mesos de treballar sobre el món del cafè, m’ha semblat un toc simpàtic.

b) El disseny del web. Brutal. Amb unes dreceres de teclat, amb una imatge retro però futurista… Pots veure les persones que estan escoltant ara mateix la mateixa música, canviar la interfície… simple i ràpid.

c) La idea. Estem saturats de mitjans i medis on consumir música. I que encara ens atrevim a crear-ne de nous… i que aquests siguin “innovadors” o “trencadors” (no m’atreveixo a dir disruptius).

El fet és que em guardo l’enllaç i intentaré posar-ho de fons de tant en tant per fugir una mica de la música clàssica.

lofi.cafe

Escriure a un iPAD (2019)

Buscant alternatives per escriure notes, anotacions, esborranys etc a l’iPAD he anat a parar dues aplicacions molt interessants:

– ulysses

– Bear

Les dues aplicacions m’han semblat molt bones, molt similars… però haver de pagar una subscripció per prendre notes m’ha semblat exagerat sobre tot per què l’iPAD ja té una aplicació pròpiament per prendre notes, per què ja utilitzo evernote, notion, …

En tot cas, he trobat un enllaç força bo que fa una comparativa de les dues aplicacions i no descarto en un futur testejar amb carinyo alguna d’elles.

Comparativa:

Ulysses, Bear, or Apple Notes? A Comparison of the Best Note-Taking, Writing, and Research Apps

Xatbot?

Interessant presentació per implementar un xatbot i poder ajudar als ciutadans en l’ús dels serveis públics digitals:

https://www.youtube.com/watch?v=9q2LINmnbqA&feature=youtu.be

Hablando en Plata

Fa uns dies, mirant el programa del 33, singulars entrevistaven a un economista de renom.  Em va agradar sobre tot un curtmetratge a on un seguit de dones parlaven de manera sorprenent sobre altes finances.

[youtube]http://youtu.be/09YSNOsVebM[/youtube]

El ví­deo no té desperdici. Pertany al NotodoFilm Festival, un festival de curts per internet (http://www.notodofilmfest.com/); i mostra a un seguit de dones xerrant al pati de casa… el que inicialment semblaria la tí­pica conversa sobre programes de televisió de baix contingut cultural, es converteix en una conversa d’altes finances i igualment d’un elevat grau de dificultat per seguir.

Trobo super curiós la genialitat dels autors al reflectir d’una manera irònica com els grans economistes ens enganyen amb paraules que realment no volen dir res ni tenen un singnificat que va més enllà de la conversa de carrer… com seria la conversa habitual sobre què deia un o altre tertulià dels programes televisiu.  I amb el valor afegit per mi que les persones que realment més saben d’economia actualment són les ames de casa que fan miracles amb quatre euros per mantenir les seves famí­lies.

 

Reiniciar DSL automàticament quan cau l’ADSL

Més sovint del que voldrí­em, almenys a mi em passa, l’ADSL queda com “col·lapsada” i deixa de funcionar.  La solució és ben fàcil, aixecar-te anar al router, reiniciar-lo i automàticament tornes a tenir internet.

El problema s’agreuja, quan tens algun petit servidor i estàs en remot treballant contra aquests serveis.   Mai havia tingut el temps, però aprofitant una tarda “relaxada”, he buscat i adaptat un script per què una màquina linux estigui monitoritzant si té internet o no, i en el cas que pel que sigui no hagi internet reiniciï la interfí­cie DSL del router de manera que torni a restablir el servei ADSL evitant haver d’anar a casa a reiniciar el router.

Requisits: una màquina linux a casa. En el meu cas una màquina amb debian.

Crearem un arxiu reset-dsl.sh i li afegirem el següent contingut:

#!/bin/bash
# Definim on volem fer ping potser 8.8.8.8, una ip pública o la IP del nostre servidor DNS
desti=8.8.8.8
if `ping -c 5 $desti> /dev/null` ;then
 echo Destí­ està Online
 #Tenim internet i ens dirà "Desí­ està online"
else
 #No tenim internet per tant iniciarem el reinici del servei
 echo Destí­ està Offline
 echo Reiniciant ADSL
Router-DSL=1.2.3.4
 #Aquí­ haurem d'introduïr la IP del nostre router d'internet
 port=23
 user=NomUsuari
 #Aquí­ haurem d'introduïr el nom d'usuari administrador del nostre router: admin, 1234, adminttd, admintde... segons el prvoeïdor.
 pass=CLAU
 #Aquí­ la clau del nostre router.
 cmd1=sh
 cmd2="adsl connection --down"
 cmd3="adsl connection --up"
 cmd4=reboot
( echo open ${Router-DSL}
 sleep 1
 echo ${user}
 sleep 1
 echo ${pass}
 sleep 1
 echo ${cmd1}
 sleep 2
 echo ${cmd2}
 sleep 2
 echo ${cmd3}
 sleep 2
 echo ${cmd4} ) | telnet
fi

Amb aquest arxiu, tindrem automatitzada la connexió al nostre router ADSL i farà un reinici de la interfí­cie DSL si aquesta no respòn.

Ara només ens faltarà modificar el crontab per què l’executi cada 15 minuts per exemple

crontab -e

*/15 * * * * /home/reset-dsl.sh

Potser per acabar de millorar-ho ens faltaria afegir que ens envii un correu electrònic un cop s’ha reiniciat per allò de tenir la estadí­stica de quantes vegades s’ha de reiniciar l’equip al dia.

 

Client Zabbix per pfsense

Per monitoritzar un tallafocs pfsense (2.1) mitjançant zabbix (2.2) els passos seran els següents:

 • Identificar-nos en el nostre tallafocs pfsense
 • Anar a System / available Packages (https://fw.local/pkg_mgr.php) i cercar el paquet Zabbix-2 Agent (zabbix2-agent-2.2.1 pkg v0.8_0),
 • Un cop instal·lat caldrà anar a Services / Zabbix-2 Agent i configurar els paràmetres segons la nostre configuració:
  • Activar l’agent
  • Server: IP del servidor Zabbix de la nostre xarxa
  • Server Active: IP del servidor Zabbix de la nostre xarxa
  • Hostname: nom exacte com hem creat o com crearem el host a monitoritzar (fw.local per exemple).
  • Listen IP: 0.0.0.0 per què ens escolti totes les IPs
  • Listen Port: 10050 el port d’escolta.
 • Desarem, i anirem a Status/ Services (https://fw.local/status_services.php) per validar que l’agent zabbix_aggentd està en marxa -en cas contrari apretarem el botó “play” per què s’activi).

A partir d’aquí­ haurem de mirar els logs de l’agent zabbix al pfsense per validar si tot és correcte.
Trobarem l’arxiu de log a: /var/log/zabbix2/zabbix2_agentd.log
Trobarem l’arxiu de configuració a: /usr/pbi/zabbix22-agent-amd64/etc/zabbix22/zabbix_agentd.conf

i l’arxiu de configuració meu ha quedat així­ per què funcioni:

Server=IPLOCAL-Zabbix
ServerActive=IPLOCAL-Zabbix
Hostname=fw.local
ListenIP=0.0.0.0
ListenPort=10050
RefreshActiveChecks=120
#DebugLevel=3
PidFile=/var/run/zabbix2/zabbix2_agentd.pid
LogFile=/var/log/zabbix2/zabbix2_agentd.log
#LogFileSize=1
#Timeout=3
#BufferSend=5
#BufferSize=100
#StartAgents=5

Un cop fet aquests passos, només caldrà crear el host al nostre servidor zabbix tenint cura de definir amb el mateix nom “dns” a l’entrada del client zabbix per què el pugui trobar. Passat uns minuts veurem que ha sincrontizat correctament.  En cas de problemes, el millor és mirar l’arxiu de log de l’agent zabbix al nostre pfsense i ens donarà pistes de quin problema té.

Monitoritzar webs amb uptimerobot.com

Logo UptimeRobot
Logo UptimeRobot

Si tens una arquitectura mí­nimament gran de servidors, serà normal que disposis d’alguna eina de monitorització d’equips i sistemes (un nagios per exemple).  Però si et fa mandra instal·lar una nova màquina o mantenir un equip i només has de monitoritzar equips o ips públiques hi ha una molt bona eina a la xarxa.  UptimeRobot (www.uptimerobot.com), permet en la seva versió gratuïta monitoritzar fins a 50 llocs. L’eina és genial per què cada 5 minuts validarà que la IP o URL afegida a monitoritzar estigui operativa. A més permet coses com resoldre DNS, validar-se en un sistema per acabar de confirmar que està operatiu o bé buscar una cadena de text en la URL a monitoritzar per validar també que tot està funcionant.

UptimeRobot-complertEn el moment que algun dels llocs que estem monitoritzant no respon correctament ens enviarà un correu electrònic avisant, tot i que també podrem configurar que ens avisi via RSS, Twitter o via una aplicació push al nostre telèfon mòvil.

L’eina que tot administrador de servidors webs necessita.

Recuperar contrasenya en drupal

Pot resultar més habitual del que voldrí­em oblidar la nostre clau d’accès d’administrador de drupal 7. Amb la versió 6 m’havia trobat algunes vegades i el mètdo que feia servir era accedir a la base de dades i canviar -la des de la taula d’usuaris. Amb la versió 7 això hi ha diferents maneres de recuperar-la ràpidament:

 • Generant un enllaç per que et demani una nova clau d’accés:
  Accedint mitjançant ssh al nostre servidor executarem: drush uli    i ens donarà una URL que podrem enviar per correu electrònic o accedir i ens demanarà la nova clau d’accès.
 • Forçant la contrasenya que nosaltres volguem a l’usuari que estigui afectat per l’oblit:
  Accedim de nou mitjançant ssh al nostre servidor i executarem: drush upwd –password=”novaclau” admin

Per últim, si hem insistit moltes vegades podria donar-se també el cas que tinguem el compte bloquejat, la manera més ràpida de desbloquejar l’usuari sense haver d’esperar-nos una estona és eliminar el contingut de la taula flood:

 • via mysql: delete from flood;
 • via ssh: drush php-eval “˜db_query(“DELETE FROM flood”);’

 

 

 

 

No facis fotocòpia del teu DNI

Per motius de seguretat i tranquilitat personal: no facis fotocòpia del teu DNI, ni la lliuris. I molt menys si és una adminsitració pública.  Des de l’any 2006 hi ha publicat un Reial Decret (Real Decreto 522/2006) que fomenta l’agilitat en les administracions públiques i no obliga la presentació d’aquest document.

Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
 

Així­, si us adreceu a una administració pública i us demanen un DNI, comenteu-lis que des de l’any 2006 esteu excempts d’aquesta acció. Haureu de mostrar el DNI per demostrar que està vigent, que sou vosaltres, però no presentar o lliurar una fotocòpia.

Hacer más sencilla y amable la relación del ciudadano con la Administración General del Estado es una de las prioridades del Gobierno. En efecto, la polí­tica de simplificación y modernización de la gestión pública encuentra su justificación primera, no ya en requerimientos organizativos, sino en la atención a las necesidades y demandas de la ciudadaní­a, tanto más complejas y exigentes, cuanto que se corresponden con una sociedad democrática avanzada, consciente de que una Administración pública eficiente es condición indispensable para que el ejercicio de los derechos constitucionales sea efectivo.

A partir d’ara que no us enganyin. I molt menys si heu presentat la documentació per mitjans telemàtics validats electrònicament (signats electrònicament), ja que en aquest cas, haureu validat electrònicament la vostre identitat en el moment de l’enviament o de la firma electrònica.

Enllaços:

Firma electrònica DNIe, T-CAT i OSX Mountain Lion (MAC 10.8.4)

Farà ja algun temps vaig avisar que firmar electrònicament no era una cosa fàcil (http://can.nandes.cat/batalles-de-fer-servir-certificats-digitals-catcert-a-un-mac-lion). Després d’estar lluitant contra els elements he aconseguit firmar i validar-me electrònicament amb un MAC (amb sistema operatiu 10.8.4 mountain lion).  Alerta, les aplicacions, claus públiques i passos per fer servir la firma electrònica d’una t-CAT o d’un DNIe de moment són diferents i independents entre elles. Pot semblar que al tenir un operatiu puguis tranquil·lament fer servir l’altre… paradoxes de les nostres administracions tenim eines i procediments diferents. Si només vols instal·lar o fer servir un dels mètodes de firma no cal que instal·lis i embrutis el teu sistema operatiu amb totes les aplicacions i certificats.

Guia bàsica per poder firmar amb un navegador a Mac OSX 10.8.4:

 • Disposar de l’última versió de java operativa a la màquina. En el meu cas tenia una versió anterior a la 7.21 i sense ser conscient el sistema operatiu tenia el motor java desactivat per motius de seguretat.  Podeu veure com descarregar l’última versió de java o validar que teniu el java activat a la vostre màquina en aquest post.
 • No sempre els navegadors en 64bits podem firmar electrònicament.  Comenceu validant que funciona en mode 32 bits.
 • No és el mateix fer servir el DNIe, que la targeta t-CAT o idCAT
  • Guia DNIe (guia bàsica de DNIe així­ com accés a la descàrrega d’aplicacions per a la seva configuració i ús).
  • Guies t-CAT (guies, aplicacions i manuals per fer servir una t-CAT a una màquina amb mac OSX, windows o linux).
  • Guies idCAT (guies, aplicacions i manuals per fer servir un idCAT a una màquina amb mac OSX, windows o linux).
 • Safari no funciona ara per ara per firmar electrònicament amb aquests certificats. Millor centrar-se en firefox (la versió que sigui) i en mode 32 bits.
 • Has de tenir les claus públiques del certificat que vols fer servir instal·lades en el navegador que faràs servir per signar electrònicament.
 • Firefox, necessitarà:
  • saber quin dispositiu és el que llegeix la teva t-CAT o DNIe (o sigui quin controladors necesites per fer funcionar el lector de targetes),
  • i quina aplicació utilitzarà el sistema per llegir el certificat mitjançant el dispositiu que llegeix la targeta.  Aquest és el punt potser més complexe d’entendre: tens un controlador que llegeix certificats però en funció del certificat que sigui necessitaràs llegir-lo d’una manera o altre diferent. Dit d’una altre manera els certificats no són “compatibles” o “estàndards” a nivell d’aplicació d’aquí­ la complexitat d’instal·lació i ús dels mateixos.
   • Aplicació per DNIe
    • Firefox > Preferències > Avançat > Xifratge > Dispositius de seguretat
     • Carrega:
      • Nom: DNIe
      • Ruta: /Library/OpenSCDNIe/lib/dnieopensc-pkcs11.so
       2013_cami-dnie
   • Aplicació per t-CAT
    • Firefox > Preferències > Avançat > Xifratge > Dispositius de seguretat
     • Carrega:
      • Nom: t-CAT
      • Ruta: /usr/local/lib/libaetpkss.dylib
       2013_cami-tcat
   • Alertes, que els noms dels dispositius de seguretat siguin diferents i ben identificatius. En les captures de pantalla els noms no corresponen a l’indicat.
   • Potser que al introduïr la ruta del component no es localitzi. Validar previament que en aquesta carpeta està el fitxer (un cop instal·lada l’aplicació del pas anterior).

Amb aquests passos esquemàtics, si tot és correcte:

 • puntxeu el vostre lector de targetes,
 • introduïu la vostre t-CAT o DNIe,
 • obriu el firefox en mode 32 bits,
 • Preferències > avançat > xifratge > visualitza els certificats
 • I us demanarà el PIN de la vostre targeta,  Si arribeu aquí­ heu triomfat!!
  2013_Certificat_t-CAT

Ja només cal que no oblideu el vostre PIN o que tingueu bloquejat el vostre token de la vostre targeta criptogràfica.

Conclusions:

Els passos estan indicats de manera molt esquemàtica però serveixen per adonar-se de:

 • No és fàcil, 
 • No és intuïtiu,
 • Podria ser encara més difí­cil, sí­.
 • Falta integració amb el propi sistema operatiu MAC OSX. í‰s una llàstima aquest punt.
 • Cal aplicacions diferents en funció del tipus de certificats que vulguis fer servir malgrat que el “front-end” o entorn final sigui el firefox.
 • Tots aquests punts anteriors són els que provoquen que avui en dia encara no s’hagi estès l’ús de la firma electrònica. Ens queda molt per avançar.

 

 

 

 

 

 

Sigles CTO, CEO, CSO, CCO

Ja fa temps que està de moda l’ús de diferents sigles o nomenclatures per determinar el teu rang o situació en una empresa.   El terme CEO, esta ja més que pasumit.

Per diferents motius només faig que trobar-me amb CTO, CSO, CKO, CIO… després de cercar una mica per la xarxa he trobat un enllaç on fa un resum prou bo de totes aquestes sigles. El guardo aquí­ per tenir-lo de referent  per quant en trobi de nou una d’aquestes sigles:

http://searchcio.techtarget.com/definition/CEO-and-others

 


CEO, CFO, CIO, CTO, CSO, CCO and CKO are abbreviations that stand for: Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Information Officer, Chief Technology Officer, Chief Security Officer, Chief Compliance Officer and Chief Knowledge Officer. Modern corporations commonly use these terms to describe their C-level executives.

The CEO (Chief Executive Officer) is often but not always also the President of a company, reporting to the Chairman of the Board and board members.

The CFO (Chief Financial Officer) is sometimes also the company Treasurer and, in many companies, is seen as the second most important person in the company (since managing the quarterly results often depends on an understanding of how to keep the books). is the corporate official in charge of a company’s finances.

The CIO (Chief Information Officer), a relative newcomer to the ranks of the top executives in a corporation, is responsible for a company’s internal information systems, and, especially with the arrival of the Internet, sometimes in charge of the company’s e-business infrastructure.

The CTO (Chief Technology Officer), another relatively new arrival to the top executive ranks in many companies, is likely to be seen as the second or third most important person in any technology company. The CTO is responsible for research and development and possibly for new product plans.

The CSO (Chief Security Officer), a recent arrival, is responsible for the security of a company’s communications and business systems.

The CCO (Chief Compliance Officer), yet another newcomer, is responsible for ensuring that a company and its employees are in compliance with government regulations and internal policies.

The CKO (Chief Knowledge Officer) is responsible for an organization’s knowledge management

 

Hablando en Plata

Fa uns dies, mirant el programa singulars del canal 33 feien una entrevista a un gran economista de la Universitat Pompeu Fabra.  En l’entrevista, li mostraven un petit curt al convidat que feia reflexionar:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=09YSNOsVebM[/youtube]

Aquest curt, que pertany al festival Notodo Film Festival  està fet amb una genialitat i subtilitat que veig super recomanable la seva visualització.

El ví­deo, comença amb el que semblaria a priori, una conversa sobre la tertúlia del programa televisiu de xafarderies de la nit anterior i de sobte es converteix en una conversa d’altes finances… igualment incomprensible i difí­cil de seguir. Genial!!

A més, penso que la genialitat radica en la doble moral de la insignificança que tenen les converses dels grans economistes. En els temps actuals ens els escoltem com si sapiguessin dir  o explicar el que està passant, i aquest video ens demostra que no sempre és així­.  I d’altre banda, ens mostra qui per mi, són realment les expertes en economia realment: les ames de casa, que amb quatre euros saben mantenir i tirar endavant tota una famí­lia. Això sí­ que són miracles.

escollir entre taxonomia o un nou cck

Porto uns dies amb un projecte amb drupal intentant decidir-me entre fer servir taxonomies o crear diferents cck per crear una estructura de classificació de contingut. No tinc l’aigua clara, però he trobat un artí­cle que ho deixa força clar: http://www.juliakm.com/how-decide-between-using-taxonomy-terms-and-cck-field-classify-content-drupal-site  en cas de dubte taxonomi està dins del core i garantirà la seva continuitat en versions superiors de drupal,  tot i això  jo encara no ho tinc clar.

Escoltar concerts de música clàssica

http://www.worldconcerthall.com/ Web per escoltar i seguir concerts de música en directe que es van produïnt en les diferents sales musicals d’arreu del món.
Curiosa i pràctica iniciativa si t’agrada la música clàssica