Proxmox VE Helper Scripts

Si estàs començant amb l’hipervisor PROXMOX, recomano tenir ben controlada la URL de GITHUB Proxmox VE Helper Scripts

És un recull de diferents scripts que t’ajudaran tant en l’administració d’aquest hipervisor com per instal·lar molt ràpidament aquell seguit de màquines “imprescindibles” per aquelles persones que volen tenir el seu petit centre informàtic a casa.

Des d’una instal·lació de GRAFANA, un gestor de bases de dades, una màquina HOmeAssistant… una autèntica navalla suïssa d’utilitats.

Enllaç totalment imprescindible.