escollir entre taxonomia o un nou cck

Porto uns dies amb un projecte amb drupal intentant decidir-me entre fer servir taxonomies o crear diferents cck per crear una estructura de classificació de contingut. No tinc l’aigua clara, però he trobat un artí­cle que ho deixa força clar: http://www.juliakm.com/how-decide-between-using-taxonomy-terms-and-cck-field-classify-content-drupal-site  en cas de dubte taxonomi està dins del core i garantirà la seva continuitat en versions superiors de drupal,  tot i això  jo encara no ho tinc clar.

One Reply to “escollir entre taxonomia o un nou cck”

  1. Després de diferents proves i articles: taxonomia. Ben explotades amb views permet pràcticament el mateix que cck i està tot més organitzat i estructurat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.