Simulador de xarxes

Quan treballes amb xarxes, enllaços de xarxes, segmentacions… el millor és poder tenir un entorn de proves. Però si per algun motiu l’entorn supera el material que tens a casa, existeixen aplicacions que et permeten simular l’entorn d’electrònica de xarxa (concentradors, comutadors, encaminadors…), que vulguis.

De la meva època d’estudiant recordo el Packet Tracert de CISCO.  í‰s genial, per la quantitat de coses que pots arribar a simular. I també per què pots inclòs testejar comandes i sentències del CISCO IOS. El programa és de lliure descàrrega si ets estudiant.

Però cercant per la xarxa (http://atheistisch-network.blogspot.com.es/2011/06/herramientas-software-para-la.html), he trobat algun recopilatori d’aplicacions GNU que també permeten crear entorns simulats de xarxes.

Personalment em quedo amb GNS3 (Graphical Network Simulator),  ja que és GNU i multiplataforma.  De fet, si vols instalar-ho en una màquina linux és tan fàcil com:

#wget http://freefr.dl.sourceforge.net/sourceforge/gns-3/GNS3-0.6-src.tar.gz
#tar xvf GNS3-0.6-src.tar.gz
#cd GNS3-0.6-src/
#sudo python setup.py install
#gns3

L’altre alternativa força interessant és OMNeT++, en aquest cas no és multiplataforma però si de lliure distribució per entorn acadèmic.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.