Error webform_last_download després actualitzar de D6 a D7

Si actualitzes de Drupal 6 a Drupal 7, i tens actiu el mòdul webform, potser que et doni problemes alhora d’acabar de realitzar els scripts d’actualització ja que vol crear una taula que ja existeix.

El missatge no és del tot comprensible:

O sigui  DatabaseSchemaObjectExistsException: ja existeix un objecte a la base de dades. L’error el dona al fer un createTable() webform_last_download.

Per solventar-ho, només cal anar al teu phpmysql o gestor de base de dades, eliminar la taula webform_last_download a “maneta” i tornar a executar l’script d’actualització.

Taula que eliminarem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.