Les millors fotos digitals del 2006

Foto A la web http://dcmag.co.uk (Digital Camera, la revista per al fotògraf d’avui) han publicat les millors fotografies de l’any segons diferents categories.   Trobo molt constructiu poder veure tal quantitat de fotografies, amb categories ben diferents totes elles realitzades amb càmeres digitals.  Encara m’ha agradat més poder trobar informació de com s’han realitzat determinades fotografies, per tal d’assumir que lo important no és tenir una gran càmera o un gran equip fotogràfic (que també), sinó saber fer-ho anar i saber veure les coses en el lloc i moment adequat.     Senzillament, enllaç per estar una estona veient fotos explèndides i intentar aprendre una mica de la casuí­stica i poder immortalitzar moments similars en algun futur indeterminat amb la meva 350D.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.