Client RDP per mac

Aquest dies estic he necessitat administrar alguna màquina remota amb sistema operatiu windows des de el meu macboo pro. Normalment quan he necessitat això he fet servir un client VNC (Chicken of the VNC http://cotvnc.sourceforge.net ), però aquesta vegada no podia instal·lar aquesta utilitat a les màquines les quals necessitava gestionar tasques… he buscat amb poques expectatives de trobar un client RDP per machintosh i sorpresa la meva a la pròpia pàgina web de microsoft i hi ha un client i gratuit el qual m’ha funcionant a la primera i sense problemes. Explèndit! El client s’anomena Remote Desktop Connection i permet fer connectar-se i gestionar la màquina windows si hem habilitat aquest servei a la màquina en qüestió. Potser hi ha eines més útils o potents per aquests menesters a la xarxa, però de moment hem quedo amb aquesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.