is:unread

És habitual tenir la safata plena de correus i a més correus sense llegir.  Si vols centrar-te únicament en els que estan pendents de llegir hi ha una opció -no gaire intuïtiva- per veure només els no llegits.

Per fer-ho cal fer un filtre indicant simplement:  is:unread

I mostrarà els correus sense llegir, això sí de totes les carpetes o etiquetes.

Si a més només vols veure els correus sense llegir de la safata d’entrada el filtre a utilitzar serà: is:unread in:inbox

Cercadors de llibres electrònics

Si aquests reis t’han portat un lector de llibres electrònics, potser busques on trobar o localitzar arxius lliures de dret per poder llegir hores i hores.

Aquí penjo una relació d’enllaços de buscadors o llibreries virtuals que ofereixen llibres lliures de drets:

Reiniciar una màquina windows 2008

En alguna ocasió, quan accedeixes via RDP a un servidor windows, no apareix la opció de reiniciar o aturar l’equip.

Solució ràpida, executar CMD i allà la sentència:

shutdown /r /t 60 /c "La màquina es reiniciarà en 60 segons" /f /d p:4:1

 

D’aquesta manera /t 60 en 60 segons es reiniciarà l’equip.

Font: https://technet.microsoft.com/es-es/library/cc770416(v=ws.11).aspx

Pissarra per dibuixar on-line (draw.chat)

Enllaç per no perdre.  Si alguna vegada en alguna reunió virtual o sessió de treball en grup necessites una pissarra on-line, a banda de compartir una pantalla i obrir el mític “paint”, també hi ha la opció de visitar la pàgina web: https://draw.chat

Amb aquesta aplicació web es podrà treballar col·laborativament amb diferents eines de dibuix, de manera gratuïta i sense necessitat de registre.      Això sí, si et registres podràs tenir ple de funcionalitats més (registre de panells, privacitat en els mateixos, funcionalitats de descàrrega, etc).

 

Habilitar executar qualsevol aplicació a macOS Sierra

Si has actualitzat a la versió de macOSX Sierra, i vols executar alguna aplicació d’orí­gen “desconegut”, t’haurí s trobat que no la pots executar.
Anteriorment, així² era fí cil de resoldre, ja que aní ves a preferències / seguretat, i allí  habilitaves per un moment aquella aplicació o la opció d’executar qualsevol aplicació.

Actualment amb la versió SIERRA, així² ja no és possible ja que per seguretat ha desaparegut. Per quí¨ facilitar-te la vida pots executar la segí¼ent sentí¨ncia via terminal:

sudo spctl –master-disable

I a partir d’aquí­ tornarí  a aparí¨ixer la opció de “excutar qualsevol aplicació de qualsevol lloc”20161208_qualsevolorigen

Configurar Backup and Migrate en Drupal 8

Un dels mí²duls més útils en drupal és Backup and Migrate, que et permet fer cí²pies de seguretat de la base de dades i també dels arxius sense dependre d’un client de base de dades.

En la versió 8, m’he trobat una curiositat, i és que per defecte costa definir on vols que desi les cí²pies de seguretat. O sigui, per defecte les pots descarregar, perí² pot resultar d’interí¨s programar una tasca i que les desi en el servidor.  O bé, pujar nosaltres una cí²pia concreta i fer una importació sense problemes de tamanys d’arxiu.

Si anem al mí²dul de backup and migrate (admin/config/development/backup_migrate/settings/destination) podrem veure que es poden definir diferents destinacions (públiques i privades).   Podrem aquí­ definir una nova destinació vigilant així² sí­ d’introduí¯r el path fí­sic del servidor correcte per quí¨ després poguem realitzar un backup en aquesta carpeta.  En el meu lloc de test local per exemple he establert:

sites/default/files/BM

201611_b6m

 

 

Fotos lliures

Faig un recopilatori de pí gines webs on pots trobar fotografies lliures de drets d’autor per poder-les fer servir en els teus projectes:2016_foto

is:unread (Mostrar només els correus no llegits al gmail)

gsuiteFa dies que buscava com visualitzar els correus electrí²nics no llegits al gmail, i no havia trobat cap botó o acció rí pida per fer-ho.  Avui, buscant com no a google, he trobat una “drecera”.  Si busques el terme

is:unread

 

Veurí s d’una manera rí pida tots els correus que no s’han llegit i estan pendents de fer alguna cosa amb ells.

Per no oblidar-ho!

Com resetejar un Suunto Spartan

Si2016_spartan tens un rellotge SUUNTO SPARTAN i per algun motiu alhora d’actualitzar el firmware et demana que reinicií¯s el rellotge… sí­ sí­, el rellotge es pot reiniciar.   Per fer-ho has d’apretar durant 12 segons el botó superior.

La informació no la trobarí s ni als manuals ni a la pí gina web del fabricant…

 

Via: http://www.deporteporvida.com/2016/09/solucion-situaciones-comunes-suunto.html#situacion1
1

 

Permisos d’arxiu d’un WordPress

wordpress-1084758_640Després d’una migració de servidor, sempre va bé revisar que els permisos de tots els arxius i carpetes d’un wordpress estiguin bé per evitar sustos posteriors.

Hi ha bí sicament tres permisos:

Les carpetes han de tenir els permisos 775
Els arxius han de tenir els permisos 664
i l’arxiu principal wp-config.php ha de ser 660
I tot així² ho podem fer amb tres sentí¨ncies linux fí cils i rí pides:

sudo find . -type f -exec chmod 664 {} +
sudo find . -type d -exec chmod 775 {} +
sudo chmod 660 wp-config.php

D’aquesta manera, podem validar que tota la estructura d’arxius i carpetes estí  amb els permisos que li pertoquen.

Fonts i tipografies

201610_Fonts201610_Fonts_NotoLes tipografies i fonts en els ordinadors és un dels temes que més problemes dona alhora de dissenyar pí gines webs, documents i similars. Ja que un cop realitzat, t’arrisques a que si no és una tipografia estí ndard o disponible per tothom, després es produeixin efectes nodesitjats.

Ja fa temps que per documents interns intento treballar amb OPEN SANS o amb UBUNTU FONT. Són dues fonts obertes, i que m’agraden la frescor o disseny que incorporen.

Avui, he vist una notí­cia de que google ha lliberat una nova tipografia o font, lliure, la qual intentarí  recollir tots els caracters de totes les llengues del món. La tipografia és diu NOTO i la podeu veure i descarregar aquí­. M’ha semblat interessant no perdre l’enllaí§. No treballo habitualment amb carí cters d’altres idiomes, perí² mai estí  de més tenir aquesta referí¨ncia a mí . 

 

 

 

 

 

 

 

Infografies professionals

infografies_Si alguna vegada necessites crear alguna infografia de caire professional, existeixen webs de pagament i lliures que et permeten partir de plantilles i faciliten l’arrancada de la mateixa.

Aquí­ van tres webs on pots comení§ar de manera gratuí¯ta amb il·lustracions forí§a interessants:

 

Dark Sky, previsió del temps al minut

Una altre pí gina web molt bona per coní¨ixer la previsió meteorolí²gica és: https://darksky.net/41.6276,2.6898  que basats en dades estadí­stiques permet saber hora a hora la temperatura o precipitacions que es produiran en un lloc concret del món.

A més, aquesta web conta amb una aplicació per IOS i Android que facilita la consulta