Canviant de domini un servidor discourse

Últimament estic treballant amb un servidor DISCOURSE per tal de tenir un espai de comunicació entre persones d’una comunitat. 

En el moment inicial es va definir un domini, però conforme ha crescut s’ha fet necessari moure el servei a un altre domini. 

He trobat informació oficial per fer aquest pas, però he hagut de personalitzar una mica alguns passos.

1er.  Cal tenir les entrades DNS del subdomini ja funcionant prèviament. En el meu cas paso de un domini principal a un subdomini tot el servei de l’espai de comunicació.

2on. La documentació oficial parla de llençar l’assistent i de modificar paràmetres via la propia interfície de discourse.  En el meu cas, cap de les dues accions ha funcionat.

He modificant simplement a l’arxiu /var/discourse/countaires/app.yml   (fer un backup de l’arxiu és una acció molt prudent).

He canviat la línea

 DISCOURSE_HOSTNAME: ‘subdomini.domini.com'

3er. Recompilar o reconstruïr el docker.  En el meu cas com que tinc el servidor en un docker cal executar:

 ./launcher rebuild app 

Per què actualitzi el sistema.   Trigarà uns 4-5 minuts.

4rt. Reconstruïr internament tots els enllaços.  Com que el domini serà nou, i el sistema ha construït una sèrie d’enllaços a posts, artícles o informació. Es fa recomanable actualitzar la base de dades interna d’enllaços. Cal fer les tres sentències (amb una mica de temps entre cada una d’elles):

./launcher enter app

discourse remap domini.cat subdomini.domini.cat

rake post:rebake

 

I amb això tindrem ja actualitzat el servei discourse a un nou domini o subdomini.

OpenDNS

Fa temps que estic utilitzant les famoses DNS de google. Van super bé, per què t’enrecordes fàcilment d’elles ( 8.8.8.8 i 4.4.4.4).  Però sempre t’acabes preguntant quantes coses li estàs deixant saber de tu a aquesta famosa empresa.

Avui per casualitat, he trobat un artí­cle que parlava de @openDNS. He trigat ben poc en actualitzar el meu tallafocs que és qui fa les peticions DNS a la xarxa local, per aquestes IPs i així­ ajudar a que no es sàpiguin tantes coses  de les que es fan darrera de la meva xarxa. 🙂

Per qui les cerqui:

  • PRIMARY: 208.67.222.222
  • SECONDARY: 208.67.220.220