Accedir via web a un ESX 4

Amb les noves versions de vmware ESX vsphere 4.x  és possible accedir i administrar el teu servidor de màquines virtuals via pàgina web.

í‰s una solució o alternativa per poder administrar un entorn virtualitzat de vmware amb mac ja que no hi ha client vsphere per Mac (encara).   La opció no nes deixarà totes les funcions avançades però és funcional per tasques administratives bàsiques.

Per habilitar-ho farem el següent:

– accedirem via ssh al nostre servidor vmware

– executarem a la consola la següent comanda per validar l’estat del servei: service vmware-webAccess status

– veurem que tenim el servei aturat així­ que farem la següent comanda per engegar el sistema: service vmware-webAccess start

– Amb això ja podrem accedir via https://ipdelnostreservidor

Si a més volem que quan es reinicii la màquina (el host vmware), mantingui encara la configuració executariem la següent comanda a continuació de les anteriors:

chkconfig –level 345 vmware-webAccess on

esxcfg-firewall –enableService webAccess

I amb això ja podrem reiniciar la nostre màquina amb el servei d’administració web activat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.