Star Trek the movie, ja queda poc per la estrena

Ja queda menys pel 8 de maig, dia previst per la estrena de la última edició de la saga d’Star Trek.  En aquesta ocasió la història es basa en la joventut del capità T.Kirk.  Ja corren uns quants videos i comentaris per la xarxa, però és altament recomendable la visita a la web http://www.startrekmovie.com tan per la visualtizació del trailer de la pel·lí­cula com per veure la feina de disseny i programació feta de manera que navegar per la web sembla (malgrat la lentitut) estar directament en una interfí­cie de la pròpia saga.