Thunderbird 3 beta

No és cap novetat que els productes vagin avançant. Thunderbird, el client de correu electrònic de mozilla, ja està preparant la seva versió 3.
Tot i que és difí­cil trobar informació del producte des de la pàgina inicial de la companyia, hi ha força informació disponible així­ com un producte ja força sòlid descarregable en multitut d’idiomes. Les millores més destacables és la resolució d’alguns errors així­ com la millora de la sincronització IMAP -amb la versió 2.0 he tingut alguns sustos, i amb aquesta versió diu que realitza en segon pla una descarrega de documents per evitar aquests “sustos”.

Enllaços: http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/3.0b2/ i https://wiki.mozilla.org/Thunderbird:Thunderbird3

One Reply to “Thunderbird 3 beta”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.