Alternatives a correus web

Si estàs buscant una alternativa a un correu web i fugir de hotmail.com, o gmail.com davant aquella sensació que són empreses tot-poderoses que comencen a saber més de tu que els teus coneguts, he trobat dos alternatives força bones i que per mi no eren gaire conegudes.  Amb funcionalitats com acces imap, calendaris…  gmx.com i inbox.com per valorar i no perdre de vista i no centralitzar tota la nostra informació en un únic serveis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.