openkm

openkm (open knowledge management) més una utilitat web que permet montar un gestor de documents per tal d’indexar la informacio i documents del teu entorn.

openkm

La utilitat és força bona. No tindrà les caracterí­stiques daltres gestors de documents de pagament. Però per ser gratuït, incorpora moltes funcionalitats que segurament farà que no et qüestionis d’altres.  Incorpora seguretat d’usuaris integrant-lo a ldap, rols d’usuaris, base de dades… es pot enllaçar a base de dades l’emmagatzematge dels fitxers, control de versions…  vaja imprescindible no perdre l’enllaç.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.