Convertint a majúscules automàticament

Si tens formularis per què els usuaris t’entrin dades en alguna aplicació web, formulari de registre… i vols evitar-te tenir que corregir les dades per què tot estigui en majúscules pots copiar aquest petit script dins del camp del formulari

onChange=”javascript:this.value=this.value.toUpperCase();

de manera que un camp en un formulari original era:

< input type="text" size="32" name="Nom" />
hauria de quedar:

< input type="text" size="32" name="Nom" />onChange=”javascript:this.value=this.value.toUpperCase();>
i automàticament al sortir del camp del formulari convertirà el text introduït a majúscules.