Guia de referència css, html, php, mysql, apache, oracle, ajax, ruby rails… i drupal!!

Si fa uns dies guardava per aquí­ una guia de referència amb exemples pràctics de html i css, avui una no més bona però potser més complerta.

GOTAPIhttp://www.gotapi.com, en aquesta web es pot buscar referències no només de temes htm, sinó búsqueda de funcions concretes de php, tags concrets de css, comandes de mysql, funcions de ruby, funcions de drupal… en definitiva, una bona guia de referència per poder consultar des d’una sola pàgina documentació existent en moltes altres pàgines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.