Vagrant, puphet, vagrantbox… màquines virtuals per desenvolupar

Si desenvolupeu aplicacions, és habitual tenir problemes en el moment de la possada en marxa.  Aquests problemes acostumen a venir donats per les diferències entre l’entorn de desenvolupament i l’entorn final de producció.  Diferències de sistema operatiu, diferències en el motor de base de dades, etc.    Per resoldre això, és habitual tenir màquines virtuals amb configuracions similars.  Normalment he fet això o amb virtualbox o amb vmware (workstation, fusion, esx…).

Em van parlar de vagrant (http://www.vagrantup.com), i té molt bona pinta. A l’estil de drush, però per crear ràpidament un a màquina virtual amb els recursos mínims i igualant al màxim amb el teu equip de producció. I per configurar una màquina ràpidament,  dos recursos molt bons: https://puphpet.com per crear ràpidament un script per vangrantd amb tots els serveis php i base de dades (i a més compatible amb màquines locals, digitalocean, rackspace i amazon o sigui no hi ha excusa), i un segon: http://www.vagrantbox.es on podrem trobar plantilles estàndards de màquines virtuals amb serveis ja instal·lats.

Cada cop hi ha menys excuses per possar-se a desenvolupar en php, en ruby&rails, per drupal, amb symfony, o l’entorn que necessitem.

Testejant l’editor de text sublime text 2

Des de fa temps vaig fent servir textmate o textwrangler com a editors de text ràpids, o eidtors de html i php.   Avui però m’han parlat de Sublime Text 2 i penso que val la pena donar-li una oportunitat.

Primer de tot per què el seu cost “és gratuït” i multiplataforma.  Lo de gratuït va entrecomillat per què pots comprar una llicència per relativament poc cost i ajudar al seu desenvolupament.  I en segon terme, m’ha agradat l’editor per la seva versatilitat i rapidesa alhora de modificar i editar parts reiteratives d’un arxiu (o sigui canviar moltes coses a la vegada).

Hi ha un grapat de videotutorials sobre aquest editor aquí: https://tutsplus.com/course/improve-workflow-in-sublime-text-2/