Amb què està feta una pàgina web?

Mai us heu preguntat amb què està feta una web?  quin servidor web fa servir, apache?  quin gestor de continguts?  fa servir alguna eina especí­fica?  compleix els estàndards? …

í‰s una pregunta habitual meva, i quan una pàgina web hem crida la atenció acabo fent un CTRL+U per visualitzar el codi font ràpidament i intentar esbrinar coses.

Ara, contem amb una pàgina web ( builtwith.com) que només donant-li la URL de la pàgina farà un petit escaneig i ens donarà informació interesant de quines eines fa servir la pàgina web en qüestió.   Interesant per aprendre o tenir més detalls de com s’ha fet aquella pàgina web que ens agrada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.