Tens el java activat al teu mac?

Resulta que després de diferents intents frustrats, he descobert de casualitat que tenia el java desactivat al meu OSX 10.8.4.  Per motius de seguretat si el sistema operatiu detectava una versió anterior a l’update 17, deixava la mí quina de java inhabilitada.  D’aquesta manera, algunes webs deixaven de funcionar de manera correcta.  El més frustrant és que en cap moment apareix cap aví­s de que el java no estí  funcionant o que el problema de funcionalitat de la pí gina és el java.

Així­, que si us trobeu en situació similar us recomano rí pidament descarregar l’última versió de java disponible i validar que teniu el java activat al vostre sistema operatiu.