Arrancar servei snmpd al reiniciar sistema

Si tens un servei snmpd en un servidor CENTOS, podria donar-se el cas que al reiniciar el sistema no arranqui o aixequi el servei snmpd.  Per defecte, quan instal·lem aquest servei no queda programat per quí¨ s’encengui.

Per fer-ho tindrem dues opcions:

La més habitual seria afegir aquest servei als sistema d’arrancada:

 chkconfig –level 345 scriptname on

Un altre opció, que he trobat i és potser més intuí¯tiva és simplement dir-li que

chkconfig NOMSERVEI on

chkconfig snmpd on

Amb així² quan tornem a reiniciar el sistema haurí­em de trobar que aixeca el servei automí ticament.

Font: http://support.suso.com/supki/CentOS_Init_startup_scripts

 

Canvi d’ús horari a centos

Ja m’ha passat dues vegades en els últims dies, de trobar-me una mí quina amb #centos i que tingui un ús horari diferent a on estem, amb el que l’aní lisi de e logs es fa difí­cil de seguir.

Deixo aquí­ les sentí¨ncies d’actualització per si em trobo per tercera vegada un cas similar:

Eliminem la configuració horí ria de l'equip: 

#rm -f /etc/localtime

Afegim la configuració del nostre ús horari

# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Madrid /etc/localtime

I comprovem que realment és així­:

# date
jue may 30 13:30:10 CET 2013