Canvi d’ús horari a centos

Ja m’ha passat dues vegades en els últims dies, de trobar-me una màquina amb #centos i que tingui un ús horari diferent a on estem, amb el que l’anàlisi de e logs es fa difí­cil de seguir.

Deixo aquí­ les sentències d’actualització per si em trobo per tercera vegada un cas similar:

Eliminem la configuració horària de l'equip: 

#rm -f /etc/localtime

Afegim la configuració del nostre ús horari

# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Madrid /etc/localtime

I comprovem que realment és així­:

# date
jue may 30 13:30:10 CET 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.