Formularis amb pdf

Si alguna vegada has intentat fer un formulari amb l’eina adobe per tal que la gent omplí­s la informació en un fitxer .pdf i no t’has ensortit… aquí­ trobareu una guia força intuïtiva -encara que estigui en anglès- on explica com aconseguir fer un fitxer d’aquestes caracterí­stiques.

Només falta que es pugui fer amb eines GNU.