Error al actualitzar calendar_plugin_style

Al actualitzar a l’última versió del mòdul calendar (de drupal), a la versió 3.4 m’he trobat de sobte amb problemes amb diferents vistes (views) creades per visualitzar bé siguin calendaris o bé relacions de dates o esdeveniments.

Suor freda! sort que és diumenge.  La solució, l’he trobada a http://drupal.org/node/1593882#comment-6030474 bàsicament ha consistit en:

– exportar la vista que tenia objectes de calendari
– afegir una petí­ta lí­nea de codi:
$handler->display->display_options['row_plugin'] = 'calendar_entity';
 – i tornar a importar sobre-escribint la vista.

Genial la comunitat drupal. Però quins sustos que fan sempre les actualitzacions del calendar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.