Guia de referència html

Si hi ha dubtes amb els tags de html, i les possibilitats que li dona o paràmetres que es poden personalitzar amb els css, http://htmlplayground.com és una web per no perdre.     Amb tots els tags, la descripció del que fa i un petit pedaç de codi font amb un exemple del que podem fer-hi.  Aquest codi font inclòs el podem modificar per veure quines possibilitats ens dona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.