Simulador de xarxes

Quan treballes amb xarxes, enllaços de xarxes, segmentacions… el millor és poder tenir un entorn de proves. Però si per algun motiu l’entorn supera el material que tens a casa, existeixen aplicacions que et permeten simular l’entorn d’electrònica de xarxa (concentradors, comutadors, encaminadors…), que vulguis.

De la meva època d’estudiant recordo el Packet Tracert de CISCO.  í‰s genial, per la quantitat de coses que pots arribar a simular. I també per què pots inclòs testejar comandes i sentències del CISCO IOS. El programa és de lliure descàrrega si ets estudiant.

Però cercant per la xarxa (http://atheistisch-network.blogspot.com.es/2011/06/herramientas-software-para-la.html), he trobat algun recopilatori d’aplicacions GNU que també permeten crear entorns simulats de xarxes.

Personalment em quedo amb GNS3 (Graphical Network Simulator),  ja que és GNU i multiplataforma.  De fet, si vols instalar-ho en una màquina linux és tan fàcil com:

#wget http://freefr.dl.sourceforge.net/sourceforge/gns-3/GNS3-0.6-src.tar.gz
#tar xvf GNS3-0.6-src.tar.gz
#cd GNS3-0.6-src/
#sudo python setup.py install
#gns3

L’altre alternativa força interessant és OMNeT++, en aquest cas no és multiplataforma però si de lliure distribució per entorn acadèmic.

 

ntop per monitoritzar xarxes

Estic a la “caça” d’una eina de monitorització de xarxes i sistemes prou eficient.  El que fa una no fa altre… avui he topat amb ntop.org.   M’ha agradat per la seva simplicitat i facilitat alhora de posar en marxa.     Bàsicament el que fa és monitoritzar tot el tràfic que pasa per la targeta de xarxa i mostra via web les estadí­stiques de tràfic que s’estan movent per la xarxa.

Amb pocs clics de ratolí­ en un entorn windows -en unix segurament serà similar-, et permet disposar d’una interficie web on veure reports d’ips, hosts, xarxes, protocols, tipus de tràfic, dominis…  i permet a més configurar per exportar aquesta informació. Què més podem demanar?

Guardaré aquesta eina, per aquella tí­pica situació que no tens gaires recursos a mans, i sospites que la xarxa va extraordinàriament lenta i “ningú” està fent servir cap programa o aplicació no desitjada.