Easy CSS Styler

easycssstyler1 Interessant editor CSS on-line (http://www.combine-lab.com/styler/). Per resoldre dubtes ràpids o per anar visualitzant un ID o un bloc concret sense haver de partir de zero. Molt interessant per què a més et permet copiar el codi generat o descarregar-lo. Qui no modifica un css és ja per mandra, no per falta d’eines disponibles a la xarxa. Personalment faig servir el CSSEdit al mac però potser serà qüestió de començar a considerar aquesteines per fer proves de manera més ràpida sense afectar a llocs en producció.

Gestionar projectes

Cercant una utilitat per gestionar projectes entre diferents usuaris, he anat a parar a tres alternatives força similar en quant als requisits (servidor php, base de dades mysql…),     les hauré de testejar una mica. De moment les anoto aquí per no oblidar-les: