App per fer un Time Lapse

TimeLapseAssembler

Si necessites una aplicació per machintosh per procesar un “time lapse” (o sigui un seguit de fotos fetes per captar moviment), hi ha algunes opcions. La primera d’elles es fer servir l’aplicació Quicktime que els propis d’apple oferí¨ixen per un mí²dic preu (29$). La versió que ve de sí¨rie al sistema operatiu actualment no permet aquesta funcionalitat -anteriorment sí­-.

Com sempre buscant per la xarxa és fí cil trobar alternatives igualment funcionals.  En el meu cas recomano l’aplicació: Time Lapse Assembler for Mac per dos motius és una aplicació gratuí¯ta i és una aplicació super fí cil de fer anar.   Amb les opcions bí siques i imprescindibles permet fer rí pidament el processament del seguit de imatges que han de composar el timelapse.

Un exemple del meu primer time-lapse:

[youtube]http://youtu.be/CnlvCeyTTrQ[/youtube]

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *