Disc Time Machine “solo lectura”

Porto uns dies amb problemes amb un dels discos de cí²pia de seguretat que tinc per el sistema Time Machine de Mac.   Normalment ja són uns discos que cada “2” anys intento anar canviant per evitar desgast i garantir  les cí²pies, perí² aquest cop el disc dur s’ha avaní§at una mica a la data que tenia previst.

Sí­mptomes:

  • Al connectar-lo al mac, es possa al 100% de cpu intentant muntar el disc.
  • El disc no apareix muntat malgrat el detecta l’administrador de discos
  • Time Machine, obviament, no inicia el procí¨s de cí²pia.
  • Si iniciem un escaneig o verificació de disc mitjaní§ant l’administrador de discos veurem les dades, perí² serí  incapaí§ de reparar-ho. A més, el disc queda en estat “solo lectura” i no podrem copiar o modificar coses del s disc.

Solució:

  • Obrir el terminal i executar:  sudo killall fsck_hfs      amb així² “matarem” el procí¨s d’escaneig del disc dur.
  • Obrir les preferí¨ncies de time machine i desactivar el time machine (per que “alliberi” el muntatge d’aquest disc).
  • Obrir l’administrador de discos i fer una verificació i reparació del disc en qí¼estió.  Trigarí  una bona estona, perí² en principi acabarí  poden modificar i reparar el disc.
  • Tornar a obrir les preferí¨ncies de time machine i tornarem a activar el disc per fer cí²pies.

Arribat a aquest punt, en funció de l’antiguitat del disc, i de l’espai que tinguem ocupat en ell, jo recomanaria guardar aquest disc i comení§ar a utilitzar un nou disc per cí²pies de seguretat. Sobre tot si realment valorem les dades del que guardem en aquests discos.

Enllaí§os:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *