Error webform_last_download després actualitzar de D6 a D7

Si actualitzes de Drupal 6 a Drupal 7, i tens actiu el mòdul webform, potser que et doni problemes alhora d’acabar de realitzar els scripts d’actualització ja que vol crear una taula que ja existeix.

El missatge no és del tot comprensible:

O sigui  DatabaseSchemaObjectExistsException: ja existeix un objecte a la base de dades. L’error el dona al fer un createTable() webform_last_download.

Per solventar-ho, només cal anar al teu phpmysql o gestor de base de dades, eliminar la taula webform_last_download a “maneta” i tornar a executar l’script d’actualització.

Taula que eliminarem

modul filter, imprescindible per drupal

Normalment quan demanes una llista dels mòduls imprescindibles per drupal, sempre es parla de views, de cck (si és versió 6), de admin_menu, de panels… doncs no coneixia jo el mòdul “modul filter“, i crec que és imprescindible.  Sobre tot si estàs testejant i provant molts mòduls, ja que et permet filtrar ràpidament quins mòduls tens, quins tens deshabilitats, quins tenen dependències… vaja, una petita meravella!