Obrir un explorador com administrador

Alguna vegada, administrant un usuari hem necessitat executar alguna aplicació com administrador (per instal·lar-la per exemple). Si el fitxer en qüestió és un .exe el procediment és molt fàcil: majúscula + botó dret sobre la icona del fitxer que volem obrir i tenim el “executar com”… i podem executar-ho com administrador, o com un usuari amb els seus permisos corresponents.  Perfecte!

Però si el fitxer que hem d’instal·lar és un .msi la cosa canvia. No ens apareixerà aquesta opció en el menú contextual.  Alternativa?   obrir un explorador de fitxers (explorer.exe) com un altre usuari… per fer-ho

inicio  –  ejecutar (o tecla windows + r)

runas /u:NomUsuariAdmin “explorer.exe /separate”

Acceptar.  🙂

Només cal que canviem el NomUsuariAdmin per l’usuari amb privilegis del sistema. Amb això ens obrirà una nova finestra d’explorer amb els privilegis necessaris, i podem executar/instal·lar allò que abans no podí­em.

Problemes amb calendar, drupal 7 i el mes de març

Si t’has tirat de cap a fer alguna cosa amb drupal7, i a més estàs fent servir calendar per mostrar esdeveniments, no se per què dimonis a partir d’una actualització concreta la vista “month” o mes ha deixat de veure’s correctament a partir del mes de març.  Increïble, efecte 29 de febrer.   Tots els esdeveniments es veuen però a partir del mes de febrer del 2011 el calendari deixa de mostrar-se correctament.

Després de buscar mil possibles errors: que si la vista, que si les dades, que si el css, he trobat que han reportat el problema a drupal.org i a més han publicat un petit fix. Només cal modificar una lí­nea al fitxer date_api.module

// if (!empty($value) && $this->forceValid($part, $value, ‘now’, $now->format(‘n’), $now->format(‘Y’)) != $value) {
if (!empty($value) && $this->forceValid($part, $value, ‘now’, $default_month, $default_year) != $value) {

Més informació: http://drupal.org/node/1049976 i el patch http://drupal.org/files/issues/date-fix-arrayErrors-1047412-6.patch