Error 995 amb drush

Després de fer unes quantes proves, veig que el drush funciona correctament (descarrega i activa mòduls que és la seva funció principal), però froa d’aquí­ donna unerror “misteriòs:
Update status information on all installed and enabled Drupal projects:
<br />
<b>Fatal error</b>:  Class ‘Console_Table’ not found in <b>/home/provesla/drush/drush/includes/drush.inc</b> on line <b>955</b><br />
Drush command could not be completed.

Update status information on all installed and enabled Drupal projects:<br /><b>Fatal error</b>:  Class ‘Console_Table’ not found in <b>/home/provesla/drush/drush/includes/drush.inc</b> on line <b>955</b><br />Drush command could not be completed.

Investigant una mica he solventat el problema de la següent manera:

 • descarregar i actualitzar el drush. Havia instal·lat una versió 2, i ja van per la 3.3…
 • wget http://ftp.drupal.org/files/projects/drush-All-Versions-HEAD.tar.gz
 • tar -xvzf drush-All-Versions-HEAD.tar.gz
 • El problema potser que encara continui, llavors cal validar que:

Amb això podem fer un drush status  i veure la informació del nostre lloc web.

Instal·lant drush a un servidor remot (how to install drush)

Drush és una utilitat per gestionar i actualitzar paquets de Drupal mitjançant lí­nies de comandes.  í‰s super pràctic donat que no has de descarregar/descomprimir un mòdul per tonrar a carregar-lo al servidor web que tinguis.

Faig el seguit de passos que he seguit per configurar-lo al servidor que tinc al hosting ja que no he trobat cap manual al complert.

 • accedim via ssh a la nostre màquina
 • wget http://ftp.drupal.org/files/projects/drush-All-versions-3.0.tar.gz   <— amb això descarregarem al servidor la versió de drush que volguem
 • tar zxvf drush-All-versions-3.0.tar.gz   <—- amb això descomprimim el fitxer que hem descarregat.
 • rm drush-All-versions-3.0.tar.gz    <—- amb això esborrem el fitxer que hem descarregat anteriorment.

No cal que ubiquem el drush en un lloc accessible a tothom (o sigui pot estar fora de “www”).

Fet això, caldrà que configurem el nostre sistema per tal que interpreti la sentència “drush”.  Aquí­ és on més complicació podem tenir.   Si teni acces com administrador a la màquina podem crear un adreçament i fora problemes:

sudo ln -s /usr/local/share/drush/drush /usr/local/bin/drush

Però donat que és una màquina “compartida” aquest pas no ens serveix.  Haurem de modificar el nostre .profile del servidor per tal que tinguem una variable d’entorn que apunti cap al nostre drush.

Farem el següent:

 • which php  <—- per saber el path a on tenim el php del nostre servidor (en el meu cas /usr/bin/php)
 • nano ~/.bash_profile    <— per editar  el nostre profile de sessions
  [actualització: echo “alias drush=’php ~/drush/drush.php'” >> ~/.bash_profile ]
 • alias drush=’/usr/bin/php /home/rutacomplerta-a-la-carpeta-drush/drush.php’   <– afegim aquesta lí­nea on primer li diem al ruta al nostre php i en segon terme la ruta a on tenim descarregat el drush
 • sortim guardant

tancarem sessió i tornarem a obrir per a que es carreguin els paràmetres en el nostre perfil.

Accedir via web a un ESX 4

Amb les noves versions de vmware ESX vsphere 4.x  és possible accedir i administrar el teu servidor de màquines virtuals via pàgina web.

í‰s una solució o alternativa per poder administrar un entorn virtualitzat de vmware amb mac ja que no hi ha client vsphere per Mac (encara).   La opció no nes deixarà totes les funcions avançades però és funcional per tasques administratives bàsiques.

Per habilitar-ho farem el següent:

– accedirem via ssh al nostre servidor vmware

– executarem a la consola la següent comanda per validar l’estat del servei: service vmware-webAccess status

– veurem que tenim el servei aturat així­ que farem la següent comanda per engegar el sistema: service vmware-webAccess start

– Amb això ja podrem accedir via https://ipdelnostreservidor

Si a més volem que quan es reinicii la màquina (el host vmware), mantingui encara la configuració executariem la següent comanda a continuació de les anteriors:

chkconfig –level 345 vmware-webAccess on

esxcfg-firewall –enableService webAccess

I amb això ja podrem reiniciar la nostre màquina amb el servei d’administració web activat.