gmail fora de servei

Hi ha coses que semblen impossible que puguin fallar… però també fallen, lo qual demostra que tots som humans. Durant aquest matí­ ha estat fora de  servei els serveis de correu de gmail i google apps.  A la pàgina de suport s’informava de la següent manera:

Caldrà fer un seguiment de quina informació sobre la incidència donen de cara a la transparència tan discutida dels seus serveis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.