Fer un pressupost

Si mai t’has plantejar fer un presupost per desenvolupar una pàgina web… i no has sapigut veure la quantitat d’elements que oblides alhora de dir per xxx€ tindràs la web feta… amb una visita a la web http://estimator.astuteo.com/ podràs ràpidament podràs veure què t’has oblidat de contemplar alhora de fer els números.  Imprescindible per veure que desenvolupar una web no és cosa barata ni ràpida.

Trobat a la web de zerozen