Quants elements html pots dir en 5 minuts?

Doncs jo estic en molt baixa forma. Només 37!!! això vol dir que estic engantxat a editors que fan massa feina per mi.

L’enllaç l’anomena avui MiniD i ell aconsegueix la friolera de 80!!! lo qual confirma que és un crack! A la web http://www.justsayhi.com/bb/html_quiz tens 5 minuts per anar introduïnt elements que siguin html 4.0. La veritat que el qüestionari està molt bé per què automàticament has acabat d’escriure un element ja el conta per bo… de totes maneres a mi només hem queda seguir repasant i menjant cues de pansa a veure si milloro la memòria.
A tall de curiositat poso els elements que he mencionat. Almenys per no oblidar aquests.

54 elements remain

Named so far:

A, B, BODY, BR, DIV, EM, FONT, FORM, FRAME, H1, H2, H3, H4, H5, H6, HEAD, HTML, I, IFRAME, IMG, INPUT, LI, LINK, META, OL, P, S, SPAN, STRONG, STYLE, TABLE, TD, TITLE, TR, U, UL, VAR,

You forgot:

ABBR, ACRONYM, ADDRESS, APPLET, AREA, BASE, BASEFONT, BDO, BIG, BLOCKQUOTE, BUTTON, CAPTION, CENTER, CITE, CODE, COL, COLGROUP, DD, DEL, DFN, DIR, DL, DT, FIELDSET, FRAMESET, HR, INS, ISINDEX, KBD, LABEL, LEGEND, MAP, MENU, NOFRAMES, NOSCRIPT, OBJECT, OPTGROUP, OPTION, PARAM, PRE, Q, SAMP, SCRIPT, SELECT, SMALL, STRIKE, SUB, SUP, TBODY, TEXTAREA, TFOOT, TH, THEAD, TT,

37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.