Generar contingut per bases de dades automáticament

Alguna vegada he necessitat donar contingut tipus a algun document o pàgina web… i he fet allò tí­pic del “Lorem Ipsum“.  Però últimament estic necessitant contingut per a base de dades i la veritat cansa una mica tenir que acabar inventant-te els camps i contingut.  Per aquest propòsit va molt bé la pàgina web  www.generatedata.com li dius els camps que necessites i les files que vols que et generi amb la estructura de dades definida… genial per mandrosos!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.